Ihmisten on yleensä helpompi tutustua yhteen tai muutamaan ihmiseen kerrallaan. Varsinkin uuden ryhmän kanssa on hyvä varmistaa, että kaikki saavat riittävästi aikaa vuorovaikuttaa toistensa kanssa. Pienryhmillä on havaittu olevan positiivisia vaikutuksia ryhmän toimintaan verrattuna suurempiin (yli 10 henkilön) ryhmiin.

On tärkeää varmistaa, että ryhmässä kohdistetaan kriittinen palaute asioihin tai tekoihin, ei persoonaan tai henkilökohtaisuuksiin. Yleinen ilmapiiri, joka sallii esimerkiksi virheiden tekemisen, on turvallisempi ja sisäistä motivaatiota tukevampi ryhmä kuin ryhmä, jossa virheitä ei sallita.

Ryhmän valmentajan kuin myös muiden ryhmän jäsenten kannattaa kuulostella tarkasti, lähteekö ryhmässä syntymään epävirallisia tai hiljaisia normeja ja sääntöjä liittyen siihen, mistä ryhmässä saa tai ei saa puhua. Hyvin toimivat normit ja säännöt ovat yhteydessä myös ryhmän korkeampaan suorituskykyyn.


Tutustu alla esitettyihin turvallisen ilmapiirin edellytyksiin ja pohdi niiden toteutumista omassa joukkueessasi. Pyri jokaisen kysymyksen kohdalla miettimään myös, miksi jokin edellytys toteutuu tai jää toteutumatta. Voit kirjoittaa ajatuksiasi erilliselle paperille.

 • Vapaaehtoisuus: Perustuuko osallistuminen vapaaehtoisuuteen?
 • Kuuntelu: Kokevatko osallistujat, että kaikkia osapuolia kuunnellaan tasapuolisesti?
 • Avoin kommunikaatio: Uskaltavatko osallistujat avoimesti esittää kysymyksiä ja kertoa toiveistaan ilman arvostelua?
 • Ulkopuolelle jääminen: Onko ketään ryhmän jäsentä jätetty ulkopuolelle missään vaiheessa ryhmän toimintaa? Esimerkiksi sosiaalisen median ryhmissä?
 • Palaute: Onko palautteenanto tasapuolista ja monipuolista (koostuen sekä rakentavasta että positiivisesta palautteesta)?
 • Kunnioitus: Kunnioittavatko kaikki osapuolet toisiaan ja ryhmän toimintasääntöjä?
 • Epäasiallinen käyttäytyminen: Tietävätkö osallistujat, kenelle ja miten raportoida mahdollisesta epäasiallisesta käyttäytymisestä? Voivatko osallistujat raportoida epäasiallisesta käyttäytymisestä helposti, anonyymisti ja ilman arvostelua?
 • Lasten oikeudet: Onko lasten kanssa tapahtuva toiminta sitoutunut kunnioittamaan lasten oikeuksia?
 • Tila: Onko toimintaan käytettävä tila turvallinen, avoin ja tasa-arvoinen kaikille osallistujille?


Turvallisen ilmapiirin kehittämisen suunnitelma:

 • Valitse yllä olevista edellytyksistä 1-2 osa-aluetta, joita haluat joukkueessasi erityisesti ylläpitää tai tarvittaessa kehittää.
 • Tee / täytä erilliselle paperille toimintasuunnitelma valittujen osa-alueiden kehittämiseksi. Pohdi ensin, miksi valitsit kyseisen osa-alueen ja sen jälkeen, miten aiot sitä kehittää.
 • Lopuksi aseta itsellesi arviointiajankohta, jolloin palaat tarkastelemaan, kuinka valittu osa-alue on toiminnan kautta kehittynyt.

(materiaalipankista löytyy mallipohja sivulta 2)

Raision Nuorisokiekko ry, 0407679-0

Kisakatu 6

21200 Raisio

www.rnk.fi

toimisto@rnk.fi